google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  Kursy walut 22.01.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0024
  1 EUR
  4.2862
  -0.0066
  1 CHF
  3.7839
  -0.0005
  1 GBP
  4.8718
  0.0261
  1 RUB
  0.0567
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Katalog firm
  • Oferta

  OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI
  OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI

  OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI


  Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji powstało z myślą o świadczeniu usług dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i komunalnych oraz prywatnych przedsiębiorców, w zakresie organ
  Produkty i usługi
  Referencje i nagrody
  Publikacje
  Do pobrania
  Galerie
  Video

  Szkolenia na zlecenie dostosowywane są do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klientów. Przed realizacją każdego z projektów dokonujemy wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych, poznajemy charakter przedsiębiorstwa/instytucji oraz jego strukturę organizacyjną. Badania nasze przeprowadzamy między innymi na podstawie:

  • konsultacji
  • ankiet
  • kwestionariuszy
  • testów wiedzy

  Dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą wykładowców oraz trenerów/praktyków szkolenia na zlecenie oceniane są na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym.

  Szkolenia na zlecenia realizujemy w formie:

  • seminaryjno – warsztatowej
  • treningów i konsultacji

  Są one prowadzone:

  • w formie wykładu połączonego z prezentacją przykładów, studium przypadków, symulacją komputerową, dyskusją oraz sesją pytań
  • metodą interaktywną wykorzystując: gry symulujące realne sytuacje zawodowe i pozazawodowe, dyskusje grupowe, analizę własnych zachowań i stanów psychicznych

  Zakres tematyczny szkoleń:

  Gospodarka i rozwój

  Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami i administracją publiczną stanęło wiele szans i zagrożeń, którym musi sprostać. Tylko optymalne strategie i planowanie inwestycji daje możliwość rozwoju. Świadczymy usługi szkoleniowe m.in. w zakresie:

  • Partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Planowania i gospodarowania przestrzennego
  • Projektów inwestycyjnych – planowania i realizacji
  • Rozwoju regionalnego i lokalnego oraz współpracy regionalnej
  • Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
  • Zarządzania strategicznego
  • Pomocy społecznej
  • Pożytku publicznego
  • Promocji gminy, miasta, regionu – warsztaty budowania strategii promocji
  Produkcja i logistyka

  • Lean Manufacturing – nowoczesne zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie transportem
  • Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

    
  Prawo

  Nowe regulacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia społecznego
  jak również wymogi dostosowania się do nich powodują konieczność ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu nowych przepisów. Proponujemy Państwu szkolenia m.in. z zakresu:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Krajowych procedur administracyjnych
  • Kompetencji i odpowiedzialności urzędnika administracji publicznej
  • Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
  • E – administracji – obowiązki podmiotów publicznych w zakresie informatyzacji, nowe uregulowania prawne
  • Nowego prawa zamówień publicznych
  • Planowania i realizacji inwestycji budowlanych
  • Realizacji robót budowlanych wg FIDIC
  • Prawnych uwarunkowań funkcjonowania polskiej administracji
  • Zmian w Kodeksie pracy
  • Zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce
  • Czasu pracy kierowców po zmianach
  • Zasad funkcjonowania związków zawodowych
  • Zmian w prawie ochrony środowiska
  • Gospodarki odpadami
  • Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  • Dostępu do informacji publicznej
  • Prawa spółek w praktyce
  • Nadzoru, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w spółkach kapitałowych
  • Prawnych i ekonomicznych aspektów zawierania umów
  • Archiwizacji dokumentacji w państwowych jednostkach organizacyjnych
   Zarządzanie / Marketing

  Organizacja w jakiej funkcjonuje administracja publiczna wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności zarządzania oraz kreowania jej wizerunku. Wszechstronny pakiet kompetencji, jakie musi posiadać każdy pracownik, gwarantuje skuteczność funkcjonowania i rozwój firmy. Proponujemy Państwu następujące tematy szkoleń:

  • Kierownik jako lider skutecznego zespołu
  • Komunikacja w zespole
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Projektowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych
  • Proces wartościowania stanowisk pracy
  • Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie
  • Savoir – vivre urzędnika
  • Zarządzanie stresem
  • Efektywne zarządzanie czasem
  • Zmiana w organizacji  - skuteczne zarządzanie procesem
  • Teoria i praktyka sukcesu w sprzedaży
  • Relacje z klientem w strategii skutecznej sprzedaży
  • Marketing w budowaniu wartości regionu
  • Profesjonalna asystentka/sekretarka
  • Zarządzanie biurem
  • Profesjonalna obsługa klienta, radzenie sobie z trudnym klientem
  • Wizerunek urzędu i urzędnika
  • Wystąpienia publiczne – techniki profesjonalnej prezentacji
  • Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników
  • Skuteczne negocjacje w biznesie
  • Szkolenia jako inwestycja w rozwój pracowników
  • Telemarketing – warsztaty efektywnej sprzedaży przez telefon
  • Public relations


     
  Unia Europejska

  Integracja Polski z Unią Europejską wyzwoliła konieczność poszerzenia umiejętności
  i kwalifikacji w następujących dziedzinach:

  • System funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  • Prawo regionalne i samorządowe Unii Europejskiej
  • Urzędnik polski wobec prawa Unii Europejskiej
  • Przygotowanie projektów i wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych
  • Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy unijnych
  • Kontrola i audyt projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej
  • Studium wykonalności projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  • Ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  • Klastry i konsorcja eksportowe – nowe formy grupowych przedsięwzięć eksportowych dofinansowanych ze środków publicznych
  • Finansowanie potrzeb inwestycyjnych gminy z funduszy strukturalnych
   Finanse publiczne / Finanse przedsiębiorstw

  W odpowiedzi na zmieniające się przepisy w obszarze finansów publicznych oraz zawiłości i problemy związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie proponujemy szkolenia m.in. z zakresu:

  • Analizy finansowej
  • Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych
  • Zarządzania kosztami i wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie
  • Finansów publicznych
  • Nadzoru oraz kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych
  • Dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności za jej naruszenie
  • Audytu wewnętrznego
  • Podatków w praktyce
  • Budżetowania, sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego
  • Strategii finansowania jednostek samorządu terytorialnego
  • Planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego

  Konsultacje poszkoleniowe

  Aby w pełni sprostać Państwa wymaganiom i oczekiwaniom proponujemy osobom uczestniczącym w szkoleniach organizowanych przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. Za naszym pośrednictwem prelegenci odpowiedzą na Państwa pytania z zakresu merytorycznego zrealizowanego szkolenia, w którym brali Państwo udział.

  Uczestniczymy i pomagamy we wdrażaniu pomysłów i rozwiązań wypracowanych w trakcie zajęć, a Trener jest osobą pozwalającą zainicjować zmiany i jako osoba z zewnątrz może spojrzeć na wiele problemów z innej perspektywy.

  Konsultacje poszkoleniowe dają naszym Klientom pewność, iż włożony czas i pieniądze nie zostały zmarnowane.

  Dane kontaktowe Branże i zasięg O firmie Oferta Produkty i usługi Referencje i nagrody Publikacje Do pobrania Galerie Video
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.