google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  Kursy walut 23.09.2019
  1 USD
  3.9983
  0.0664
  1 EUR
  4.3891
  0.0453
  1 CHF
  4.0399
  0.0731
  1 GBP
  4.9721
  0.0444
  1 RUB
  0.0625
  0.0009
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Katalog firm
  • Oferta

  STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
  STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

  STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego


  STANLEY-BMB posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym powiązanych kapitałowo ze spółkami zagranicznymi, m.in.: brytyjskimi, włoskimi, niemieckimi i szwedzkimi.
  Referencje i nagrody
  Publikacje
  Galerie
  Video

  ZAKRES USŁUG:

  Księgowość

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • wyprowadzanie zaległości w księgach rachunkowych, sprawozdaniach finansowych i innych ewidencjach
  • opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostek gospodarczych oraz zakładowych planów kont
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • rozliczanie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych z krajami UE
  • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych obowiązujących deklaracji podatkowych
  • przygotowanie i przekazywanie dokumentów rejestrowych VAT - UE, VAT - R i dokumentów aktualizacyjnych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdania cash flow
  • sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych dla spółek
  • sporządzanie analiz ekonomicznych oraz sprawozdań statystycznych dla GUS i innych instytucji
  • ustalanie wysokości podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), opłat skarbowych, podatków lokalnych, itp.

  Ponadto:

  • odbieranie dokumentów źródłowych z siedziby Zleceniodawcy
  • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
  • przygotowanie dokumentów dla banków
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalanie wielkości amortyzacji/ umorzeń
  • inne usługi uzgodnione ze Zleceniodawcą

  Doradztwo podatkowe

  • konsultacje w zakresie obowiązków podatkowych,prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji oraz wniosków i wyjaśnień
  • uczestnictwo w kontroli podatkowej
  • sporządzanie analiz w zakresie optymalizacji podatkowej
  • informowanie o zmianach przepisów podatkowych i skutków podatkowych tych zmian.

  Płace - kadry - zus 

  • prowadzenie ewidencji, obliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac
  • przekazywanie danych w ramach elektronicznego systemu PŁATNIK
  • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących zarejestrowania/ wyrejestrowania pracowników
  • obliczanie podatku dochodowego od osób zatrudnionych
  • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków chorobowych i innych
  • reprezentacja w postępowaniu kontrolnym ZUS
  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, itp.
  • przygotowanie informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS RMUA

  Zakres usług związanych z płacami, kadrami, ZUS może być rozszerzony w zależności od bieżących potrzeb firmy.

  KURSY I SZKOLENIA

  Szkolenia i kursy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży Klienta.

  Zakres szkoleń:

  zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  księgowość od podstaw i księgowość zaawansowana
  rachunkowość zarządcza
  zagadnienia dotyczące prawa pracy i kadr pracowniczych 

  Dane kontaktowe Branże i zasięg O firmie Oferta Produkty i usługi Referencje i nagrody Publikacje Do pobrania Galerie Video
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.